الهام عابدی / وب مستر
یک کامپیوتر ساینتیست نه به معنای واقعی ولی چیزی که می خواهد شبیه آن شود بلکه شبیه تر! خوش آمدید
الهام عابدی نمونه کارها

مهارت ها. خرده کارهای من

  • نمایش همه
  • مهارت ها